Kompatibel med världsledande plattformsleverantörer
Vi erbjuder en end-to-end lösning i samarbete med världsledande leverantörer av IoT-plattformar
Ta reda på hur du förser dina kunder med smartare lösningar
Being world class it's not just...part of Wittra's DNA

WHERE IS MY STUFF AND WHAT IS IT DOING?

Connect

Connect - Wittra ger en sömlös anslutning av dina tillgångar via trådlösa enheter i ett IP-baserat 6LowPAN mesh-radionätverk. Genom att använda sub-GHz bandet får anslutningarna en lång räckvidd och kan genomtränga strukturer utan problem. Mesh-radio med frekvenshoppning säkrar en robust dataleverans, även i tuffa miljöer. Vår teknik fokuserar på öppna standarder och har en hög säkerhet tack vare att vi använder dedikerade TPM-chips för verifiering hela vägen från gateway till tagg och moln.

sense

Sense - Wittras certifierade och säkra TrakSense360 innehåller flera integrerade sensorer, positioneringsfunktioner och modern kommunikationsteknik. Det ger en trygg leverans av sensordata och information när du vill övervaka och mäta dina nyckeltillgångars aktivitet, status och position. TrakSense360 ansluter automatiskt och registrerar sig mot Wittras IP-baserade trådlösa lågeffektnätverk. Den framtidssäkra designen gör det enkelt att utöka med fler lättanslutna sensorer.

Locate

Locate - Wittras unika positioneringsteknik för IoMT (Internet of Moving Things) ger både precision och en lång räckvidd genom att använda patenterade signalbehandlingstekniker i smalbandsradio. Det möjliggör en långsiktig och träffsäker spårning av tillgångar över stora ytor och genom komplexa strukturer via RSSI eller Time of Flight. Genom nätverksdistribution med RSSI är det möjligt att positionera tillgångar med en noggrannhet på en meter.

WITTRA PRODUKTER

WITTRA NYHETER

januari 20, 2021

Smarta IoT-system skapar industriell hållbarhet

december 22, 2020

Wittra tecknar avtal med Thellio AB

december 18, 2020

Varför misslyckas implementering av IoT?