Framtiden av IoT är redan här

maj 12, 2020

Teknologi kan göra många fantastiska saker för de företag som är villiga att investera i det. Det finns hundratals exempel inom industriella marknader som demonstrerar fördelarna med en välplanerad IoT-implementation. Minskning av kostnaden för underhåll av tillgångar, ökning av maskiners drifttid, automatisering av insamling av sensordata, förbättrad beslutsfattningsförmåga driven av verktyg grundade i AI… är några av de fördelar företag upplever som en följd av att ha en välkonstruerad IoT-miljö.

Vad är IoT, och varför är det en viktig komponent i ett modernt företag?

Som du kanske redan vet står IoT för Internet of Things. De flesta har hört talas om IoT i samband med hemautomation, även känt som smart homes, där hemapparater och hemelektronik kopplas upp till internet och ihop med varandra. Även om den industriella IoT-miljön skiljer sig från hemmets, bygger det fortfarande på samma grundprinciper. ”Industriell IoT” är utformad för att minska kostnader genom att optimera affärsprocesser och göra arbetet enklare, säkrare och mer produktivt för anställda.

The Smart Factory

Precis som med IoT, så möjliggörs smart fabriksteknik genom sensorer och sammanlänkade maskiner och system för att skapa ett fullständigt system som är långt mer ”intelligent” än summan av dess individuella komponenter. Det låter med andra ord dina industriella maskiner och tillgångar att kommunicera med varandra och molnet, och därefter ge dig specifik information om hela systemets funktionsduglighet och prestanda. Detta kan inkludera vad de gör, var de befinner sig, om det uppstått ett problem eller om det är dags för underhåll.

Vi kommer nu sätta oss in djupare i hur detta fungerar och prata mer om teknologins fördelar och användningsfall.

Smarta sensorer

Du kanske undrar: ”Hur kan maskiner kommunicera med varandra och med oss?”

Denna process drivs av smarta sensorer som fästs på, eller är inbyggda i, maskiner och industriella tillgångar. Dessa sensorer samlar in data från både maskiner och omgivningen, till exempel platsdata, väderförhållanden, intern temperatur, luftfuktighet, ljus, rörelse, stötar, vibrationer, lutning, osv. Därefter skickar sensorn vanligtvis data via ett trådlöst nätverk till molntjänster. Vi kan såklart också interagera med molntjänsterna på många olika sätt, ofta genom mobiltelefon eller dator.

Fördelar med smarta sensorer

Följande är en kort lista med några fördelar av att använda smarta sensorer:

Automatiserad datainsamling

Smarta sensorer möjliggör insamling av bättre kvalitet än någonsin tidigare, vilket förbättrar hela företagets beslutsfattningsförmåga.

Ökad produktivitet och effektivitet

Smarta sensorer effektiviserar driften och processerna på industriella arbetsplatser för att förbättra hela verksamhetens produktivitet. Smarta sensorer lägger grunden för bättre användning av utrymme, optimering av arbetsflödet, sekvensering av maskiner, användning av råmaterials- och ofärdiga transportrutter, våningsplanering, arbetsplatssäkerhet, arbetarsäkerhet och mycket mer.

Kostnadsbesparingar

Även om smarta sensorer kräver en initial investering, kommer de över tid att spara pengar för de flesta företag. En investeringsavkastning som täcker kostnaden sker vanligtvis på bara några månader! Sensorer kan användas för att förbättra underhållsscheman för maskiner, reducera kostnader för onödiga reparationer eller minska inköp av nya maskiner på grund av missat underhåll när det behövdes som mest. Sensorer hjälper också ditt företag spara pengar på energianvändning.

Byggarbetsplats- och varuhussäkerhet

Dina anställdas säkerhet är givetvis ytterst viktigt. Genom att använda smarta sensorer kan du minska risken för ett arbetsrelaterat olycksfall eller en incident. En välkonstruerad IoT-miljö kommer minska behovet av manuellt utförda arbetsuppgifter som kan automatiseras, vilket ytterligare förbättrar anställdas säkerhet. Sensorer kan också hålla reda på utsläpp, temperatur och andra viktiga mätvärden som kan göra fabriken eller byggarbetsplatsen säkrare att arbeta i.

Nätverksuppkoppling – Nyckeln till pålitlighet

Även om sensorer utgör grunden för all denna användbara data, är uppkopplingen på arbetsplatsen minst lika viktig. Utan pålitlig uppkoppling till molnet har data ett väldigt begränsat värde. De flesta industriella arbetsplatser som fabriker och byggarbetsplatser är stora och består ibland av en blandning av utomhus- och inomhusmiljö, vilket ställer högre krav på den nätverksteknologi som används. I och med trenden att använda trådlösa sensorer måste vi utvärdera trådlösa uppkopplingsmöjligheter. I dessa miljöer räcker inte längre en vanlig WiFi-router.

Företag som investerar i välkonstruerade IoT-miljöer behöver ett robust nätverk. Trådlös ”mesh”-teknologi används ofta för att skapa högpålitliga multi-hopnätverk som automatiskt skapar nya vägar för trådlös data att ta i de fall då existerande vägar inte fungerar. Detta är speciellt viktigt för stora och komplexa arbetsplatser där radiomiljön kan förändras på grund av fordon, maskiner som rör sig, förändrad byggnadsstruktur och återkommande källor av radiostörningar.

Vilka är fördelarna av att investera i en IoT-miljö

I det här blogginlägget har vi pratat om fördelarna av smarta sensorer och varför uppkoppling är en avgörande faktor för framgångsrik implementation av IoT-projekt. Vi kommer nu gå igenom några av de huvudsakliga fördelarna av att investera i en IoT-miljö för att illustrera så tydligt som möjligt varför moderna företag borde fokusera på att bli mer kompatibla med IoT.

 • Bättre insikt i företagsprocesser
  Genom att generera mer data och använda kraftfulla molntjänster för att analysera och använda data kan ditt företag förbättra sin arbetsprocess.
 • Besparingar av tid och pengar
  Mycket tid används för onödiga saker. En välkonstruerad IoT-miljö minskar slöseri och skapar en mer effektiv fabrik eller byggarbetsplats.
 • Ökad produktivitet
  När dina anställda får bättre verktyg får de bättra förutsättningar att arbeta produktivt. Dina maskiner blir även smartare vilket möjliggör optimal funktionsduglighet.
 • Bättre förmåga till att fatta beslut
  Att få tillgång till tillståndet av din fabrik eller byggarbetsplats förbättrar beslutsfattningsförmågan
 • Affärstillväxt
  Att ha en välkonstruerad IoT-miljö är ett bevisat steg mot att utveckla din verksamhets fulla potential och möjliggöra hållbar utveckling.

Framtiden av IoT är redan här

Som vi visat i detta inlägg kan fördelarna av en välkonstruerad IoT-miljö mer än väga upp för den initiala investeringskostnaden. Kostnaden av smarta sensorer har minskat dramatiskt under de senaste åren, vilket gjort det möjligt för företag av alla storlekar att hoppa på IoT-tåget. Wittra har skapat en IoT-lösning som är enkel att använda och som vem som helst kan komma igång med. Om du är intresserad av att lära dig mer om hur ditt företag kan börja dra nytta av IoT, kontakta oss här.