Implementering av IoT – Utmaningar och lösningar

juni 18, 2020

Wittra Tool lock.

IoT anses generellt sett vara både nuet och framtiden för företag av alla storlekar. Att bli bländad av möjligheterna och framtidsutsikterna som teknologin teoretiskt sett frambringar kan däremot få implementeringen av ett fullt fungerande IoT-system att verka som en enkel resa. Enligt en studie utförd av Cisco är detta ganska långt från sanningen.

74 procent av utfrågade företag sa att de inte haft framgång i sina IoT-initiativ och 60 procent var av åsikten att IoT-initiativ ser bra ut på papper, men visar sig vara mer komplexa än förväntat. Det innebär att partnerskap är avgörande för att få en framgångsrik implementation från planeringsstadiet. Att ha realistiska förväntningar, engagerande samarbete mellan IT och andra affärsverksamheter samt att se till att intern IT fungerar sömlöst med externa partnerskap visade sig vara nyckeln inom företag som lyckats med implementation av IoT.

Ökat fokus på säkerhet

IoT-baserade attacker har tyvärr ökat i frekvens i och med att teknologin blivit mer allmänt spridd. En undersökning från Gartner visade att nästan 20 procent av företag har haft minst en IoT-baserad attack de senaste tre åren. Att skydda sig mot dessa hot är avgörande för företag som förlitar sig på sin IoT-miljö för att kunna verkställa sin verksamhet, men det är minst lika viktigt för företag som precis påbörjat sina implementationsprojekt av IoT. Att vara medveten om angelägenheten av säkerhet innebär att din verksamhet kan inkludera säkerhetsberäkningar i implementationsbudgeten av IoT.

Vilka är de centrala säkerhetsproblemen med IoT?

  • Brist på kompetens

    New IoT devices are released every day, crowding the market with cheap and un-safe alternatives (and not all high-end products are safe to use). One of the biggest IoT security concerns is that some IoT developers are more concerned with product design than with security.

  • Tillsyn av enhetsuppdateringar

Osäker mjukvara och fast programvara är en annan stor säkerhetsrisk. All typ av mjukvara behöver kontinuerliga uppdateringar för att eliminera risker, men för många IoT-enheter är uppdateringar inte gjorda automatiskt. Även när de är uppdaterade är de ibland inte optimerade för säkerhetsuppdateringar.

  • Brist på fysisk säkerhet

Även om många IoT-enheter kan användas utan användarstöd, behöver de ändå säkras fysiskt. Inom vissa industrier är detta mer av ett hot än i andra. I en varuhusmiljö är kanske risken att någon fifflar med en fysisk enhet inte så stor, men i ett utomhusutrymme, som till exempel en byggarbetsplats, är det mer av ett dilemma.

Sammanfattningsvis är det av högsta vikt att du säkra enheter från en pålitligt leverantör, att du utför säker uppdatering och att du kan garantera fysisk säkerhet åt dina enheter. Det finns två åtgärder som de flesta företag kan ta för att öka sin IoT-säkerhet:

1. Synlighet

Se till att du vet vad alla dina enheter gör och risknivån associerad med varje.

2. Nätverkssegregering

Håll olika enheter så separata från varandra som möjligt.

En annan viktigt faktor för IoT-säkerhet är det inträdande 5G-nätverket. Många företag har under en lång tid tvekat över att gå från sladd till trådlöst. Eftersom 5G tillför bättre prestanda och bättre säkerhet kommer det troligtvis leda till en ökad mängd projekt av IoT-implementation.

Välj rätt teknologi

För att kunna använda kraften av nästa generations datadrivna och intelligenta automation behöver teknologin ha en sund grund. Det är mycket lättare för nya företag att göra sina första IoT-relaterade beslut än för redan etablerade företag. Etablerade företag måste hantera sin befintliga IT-miljö och se till att ny hårdvara och mjukvara kan integreras i deras etablerade tillvägagångssätt. Din IoT-teknologi behöver:

  • De högsta graderna av säkerhet
  • Prestanda på dataöverföring, bi-directional kommunikation
  • Flexibilitet, enkla integreringar
  • Industristandarder som möjliggör driftskompatibilitet

Det är vanligt att automatiserade system används utan att vara sammankopplade, vilket leder till att data lagras i informationssilon. En annan utmaning är att många system använder utdaterade applikationer som är gjorda för att fungera för en specifik typ av hårdvara, vilket gör det svårt att integrera dem i mer avancerade IoT-system. Det är anledningen att det är viktigt att investera i en komplett lösning för dina IoT-projekt. En av nycklarna när man arbetar med IoT-implementation är att se till att det nya systemet består av komponenter som följer industristandarder som möjliggör driftskompatibilitet. Att kunna dela på och konsolidera data är väsentligt för att få så mycket som möjligt av dina IoT-projekt.

Se till att teknologin är enkel att använda

Som vi har nämnt tidigare känner de flesta företag att IoT är lättare sagt än gjort. Ett företag kan köpa den senaste teknologin och implementera den perfekt, men om användarna inte kan använda den korrekt, kommer det i slutändan vara otillräckligt. Det är alltid bäst att gå för den lösning som är enklast att sköta och använda, och som kan implementeras som en heltäckande lösning.

Genom att använda IoT-lösningar som inte kräver konstant inblandning betyder det också att din personal kan spendera mer tid på att analysera och arbeta på den data som genereras, istället för att sköta IoT-relaterade problem.

Wittra har flera produkter som kan hjälpa ditt företag att implementera effektiva och säkra IoT-lösningar, och vi erbjuder en fullständig lösning som innehåller allt du behöver för att bli redo att använda IoT. Vi är också engagerade i att understödja våra kunder för att se till att IoT blir lika bra i praktiken som det låter i teorin. Kontakta oss för att lära dig mer om vad vi kan göra för att få dina IoT-projekt att blomstra.