Smarta IoT-system skapar industriell hållbarhet

januari 20, 2021

Hållbarhet är viktigt i många olika sorters industrier. Inte minst inom bygg- och tillverkningsindustrin, där stora mängder gods konstant behandlas och flyttas. Många företag försöker hitta en lösning som gynnar alla, och som både ökar deras hållbarhet och samlade produktion. Välgjorda IoT-lösningar verkar vara nyckeln till detta.

För två år sedan släppte World Economic Forum sina riktlinjer för hållbarhet beträffande Internet of Things. Det var tydligt att IoT hade en stor potential att öka hållbarhet så länge teknologin användes ansvarsfullt. I sin rapport estimerade de att 84 procent av alla IoT-projekt har potential att fullfölja delar av UN:s hållbarhetsmål.

Så, hur exakt hjälper IoT företag att öka hållbarhet och kan detta kombineras med ökade vinster?

Hållbarhet inom IoT – vad är nytt?

IoTs huvudsakliga potential, sett utifrån hur det är kopplat till hållbarhet, är det faktum att du kan börja mäta saker som tidigare har varit svåra att kvantifiera. Smarta sensorer kan mäta vikt, lutning, temperatur, tryck, luftfuktighet, gasflöde, kemiska reaktioner, ånga, yta med mera. Allting en smart sensor kan mäta används för att förbättra kärnfunktioner åt företag inom konstruktion, tillverkning och andra branscher, men det hjälper också dessa företag att möta sina hållbarhetsmål.

Förutom det här, är de tidigare nämnda smarta sensorerna dessutom väldigt robusta, vilket eliminerar behovet av konstant skötsel. Kostnaden har dessutom konsekvent sjunkit och de är väldigt strömsnåla, vilket innebär att de kan användas i flera år utan batteribyte.

Sammantaget driver smarta sensorer utvecklingen av IoT och är naturligt hållbara som verktyg.

HÅLLBARHETSFÖRBÄTTRINGAR

Välgjorda IoT-lösningar kan ha många positiva effekter relaterade till hållbarhet.

  • Resurs- och energieffektivitet

Genom att ha system som kan kommunicera och dela data på ett effektivt sätt, kan företag förutse och planera inför scenarion och utfall genom att ha tillgång till rätt mängd resurser när de behöver det.

  • Försörjningskedja och cirkularitet

Komplexiteten av försörjningskedjan är en naturlig del av en marknadsekonomi. Utan den häpnadsväckande mängden företagsavtal skulle det aldrig vara möjligt att skapa produkterna vi tar för givet, och det skulle aldrig vara möjligt för oss att köpa dem till ett så lågt pris. Komplexiteten av försörjningskedjan ger också många människor jobb och genererar vinster åt både företag och nationer. Däremot innebär komplexiteten av försörjningskedjan att det finns några påtagliga utmaningar beträffande hållbarhet.

Som vi skrev i föregående stycke driver IoT effektivitet och effektivitet är en viktig del av hållbarhet. Att använda mindre bränsle, material och reservdelar leder till mer än bara en avsmalnad produktion, det leder också till mindre slöseri och reducerar miljöpåverkan av försörjningskedjan.
  • End-of-end-of-life-aspekter

En komponents livstid är en viktig del av hållbarhet. IoT-system kan stödja en mer cirkulär ekonomi genom att göra det enklare att reparera och underhålla produkter. En viktig del av vad som beskrivs som den fjärde industriella revolutionen, i vilken IoT spelar en stor roll, är ökningen av prediktivt underhåll. Kortfattat innebär prediktivt underhåll att maskineri använder sensorer och maskindata för att förutspå när de behöver underhåll.  Det betyder att maskinens livslängd kan förlängas, vilket leder till att produkten blir mer hållbar.

Det finns fortfarande många områden att utforska relaterade till hur IoT-lösningar kan främja en mer hållbar tillverkning och konstruktion samt en mer hållbar produktlivslängd.

IoT leder vägen till en mer hållbar framtid

Det finns många aspekter som kan förbättras genom att implementera en hållbar IoT-lösning. Som vi har tagit upp i det här inlägget leder större delen av vinstgenererande aktiviteter relaterade till IoT också till ökad hållbarhet. Som experter inom teknologins framtid har sagt sker det just nu en fjärde industriell revolution, och det verkar bli en grönare sådan. Wittra älskar att kombinera effektivitet och hållbarhet. Kontakta oss här för att lära dig mer om hur ditt företag kan använda IoT för att nå era affärsmål.