Varför misslyckas implementering av IoT?

december 18, 2020

WITTRA IOT Solution

IoT-marknaden förväntas ha över 41 miljarder enheter 2025, vilket gör IoT till en väsentlig komponent i den digitala transformeringsprocessen. Organisationer runtom i världen, både stora och små, vet att de inte har råd att stå kvar på perrongen när IoT-tåget går.

För många företag ses fördelarna av ett sammankopplat flöde av information inte längre som en differentierande faktor, utan som en affärsnödvändighet. Konkurrerande företag i olika branscher skyndar sig för att integrera IoT och få fördelen av att vara först på marknaden, vilket lämnar kvar de som är för långsamma för att hinna ikapp.

Eftersom teknologin är ny så har IoT-användning inte en klar och tydlig formel. Felsteg och feljusteringar finns i överflöd. Enligt Microsoft misslyckas 30 procent av alla IoT-projekt redan i konceptstadiet, vilket är en siffra som ligger långt under den i Ciscos årsrapport från 2017 där misslyckandesfrekvensen beräknades ligga på 75 procent. Eftersom så mycket pengar, ansträngning och långsiktig lönsamhet står på spel, fylls naturligtvis styrelserummen av post mortem-diskussioner om misslyckade IoT-implementeringsförsök. Nedan återfinns några av de vanligaste anledningarna som har framkommit.

Organisationsmässig kultur och struktur

Som vanligt innebär anammandet av en ny teknologi att befintliga företagsprocesser, kultur och ledning måste genomgå en justeringsperiod för att fullt kunna integreras. Problem uppstår när denna förändring inte sker, till exempel när avdelningar har olika perspektiv på ett IoT-projekt eller om de arbetar med silomentalitet som förhindrar ett sömlöst flöde eller delning av information.

Lösning: Det sker alltid motstånd mot förändring och det enda sättet att komma förbi det är att introducera IoT-konceptet i små steg. Förbered folk på förändringar med diskussioner, workshops och engagemang från företagsledningen. Förstagångsanvändare av IoT kan testa och förstå teknologin i en småskalig integrering. Flera företag erbjuder färdiga lösningar direkt från hyllan för specifika avdelningar eller processer. Dessa kostar mindre, går snabbare att implementera och är ett fantastiskt sätt att försiktigt introducera teknologin till alla i organisationen

Brist på färdplan för IoT

Att göra IoT för sakens skull är dömt att misslyckas. Företagschefer måste ge sammanhang åt, och sätta mål för, IoT-implementeringar; de måste veta vilka problem ingripande med IoT kan lösa, resultaten man bör förvänta sig och ha en tydlig färdplan för hur de tänker fortsätta integrationen framåt, skala och expandera den.

Lösning: De högre företagscheferna och management buy-ins på avdelningsnivå är kritiska mot framgång, det är avgörande att alla är införstådda med att hitta på en långsiktig strategi efter att ha övervägt integrationen av IoT från alla vinklar.

Brist på teknologins expertis

IoT-enheter har blivit billigare och mer affärsvänliga lösningar finns i flertal. Men eftersom det är en förhållandevis ny teknologi finns det stora gap i form av kunskapsbrister, säkerhetsbesvär och lösningskomplexitet. Microsofts IoT Signals rapport från 2019 hänvisar till komplexitet och tekniska utmaningar (39 procent) som den mest betydande vägspärren under utvecklingsfasen av IoT. McKinseys undersökning rapporterar på samma sätt flera kompetensgap i IoT-projekt; 70 procent av företagen som deltog i undersökningen tyckte att det svåraste var att integrera IoT-lösningar i det befintliga arbetsflödet. Cap Gemini identifierar 60 procent av organisationernas begränsade analytiska förmågor som en av de huvudsakliga utmaningarna för upptagande av IoT.

Lösning: Att arbeta med en tillhandahållare av tjänster eller skicklig IoT-agentur kan göra implementeringen mjukare. Många erbjuder också direkthanterade tjänster som kan ta hand om den dagliga verksamheten. I längden är det däremot avgörande att anställa och utbilda ett team i rätt skala och hantera dina storskaliga IoT-projekt.

Bristande förståelse för IT-säkerhetsrisker med IoT

En av de mest orosvållande sakerna relaterat till IoT-införande är säkerhet. Microsoft rapporterar att 97 procent av företag är oroliga över IoT-säkerhet. IoT har många och varierade enheter och portar vars säkerhet är svårare att kontrollera. I och med att IoT gör intåg i affärsvärlden blir IT-säkerheten gällande kritiska applikationer ett större bekymmer för alla. Projekt kan misslyckas helt och hållet om säkerheten på data, enheter, webbservrar och kommunikationsnätverk inte kan garanteras. Kostnaden för uppehåll av end-to­-end säkerhetsapparater i ett stort antal sammankopplade enheter kan också agera begränsande.

Lösning: Organisationer måste inkludera färdplaner för säkerhet av budget och anställning av IT-säkerhetsspecialister i deras IoT-plan. Företag måste överväga banbrytande AI och säkerhetslösningar baserade på maskininlärning som kan hitta och eliminera avvikelser i realtid och storskaligt.

Sist men inte minst…

Det är en déjà vu! Kampen om IoT har mycket gemensamt med den första vågen av digital transformering som följlde med införandet av molmtjänster. Alla utmaningar (kultur, skickligheter, säkerhet och strategi) förblir likadana och sättet för att lösa dem kan också vara liknande. Vi måste återbesöka lärdomarna som införandet av molntjänster gav oss och hålla ögonen på bollen. Det finns inga tvivel om att IoT kommer spela en massiv roll under kommande decennium, och även om det inte är en silverkula, är det överhuvudtaget inget alternativ att ignorera det heller.

Kom ihåg att IoT är en ung teknologi som fortfarande utvecklas. Precis som vi upplevde med införandet av molntjänsterna måste CTO:er och CIO:er leda och styra sina organisationer i rätt riktning. De måste använda lärdomarna från andra i affärsvärlden med erfarenheter av IoT, och försiktigt kartlägga sina strategier och implementationsplaner. Att bilda partnerskap med skickliga försäljnings- eller lösningsförsörjare är ett förståndigt sätt framåt för företag som doppar tårna i det hav som är IoT. Återigen kan erfarenheten av CIO:er vara ovärderlig när val av rätt IoT-försäljare görs. Det smarta sättet att införliva IoT är att börja småskaligt, lära sig, och skala upp långsamt. Är du nyfiken och vill veta mer? Kontakta oss på Wittra för att lära dig mer om hur ditt företag kan använda IoT för att nå era affärsmål.