Wittra möjliggör exakt positionering över långa sträckor

april 26, 2018

exakt positionering


Kompromisser är en del av livet, både privat och professionellt. Ta till exempel det här med att göra affärer. Du vill ha snabba leveranstider, hög kvalitet och låga priser, men du kommer aldrig hitta alla tre på en och samma gång. Istället kommer du troligtvis att få möjlighet att välja två och behöva kompromissa med det tredje. Detsamma gäller positionering. Du kan behöva lång batteritid, lång räckvidd och hög noggrannhet, men du kan inte få alla tre. Åtminstone så brukade det vara på det sättet…

LÅNG BATTERILIVSLÄNGD, LÅNG RÄCKVIDD OCH HÖG PRECISION

Tidigare så tog GPS och en stark signal hand om precision och räckvidd, men den begränsade batteriförsörjningen påverkade GPS-positioneringen negativt. På ett liknande sätt så möjliggjorde Bluetooth både noggrannhet och en lång batterilivslängd, men föll på att räckvidden på bara 10 meter. Ett annat alternativ, sub-GHz-radiofrekvenser, fick höga poäng vad det gäller batteri och räckvidd (med en räckvidd utomhus på över 1000 meter), men kom till korta med positioneringsnoggrannheten.

Sammantaget så visar det här att när det gäller batterilivslängd, precision och räckvidd är två av tre det bästa du kan hoppas på. Fram tills nu vill säga. Wittra har med sin framåtblickande filosofi och sitt engagemang för teknologisk innovation tagit fram en lösning som kombinerar det bästa inom räckvidd, batterilivslängd och precision, utan kompromisser. Låter det för bra för att vara sant? Låt oss titta närmare:

LÖSNINGEN FÖR EXAKT POSITIONERING MED LÅNG RÄCKVIDD

Utgångspunkten för Wittras teknologi är sub-1GHz. Det är en teknologi med bevisade fördelar både inomhus och utomhus samt över långa sträckor, vilket gör den till den naturliga grunden att bygga vår unika lösning på. Även om det kan vara svårt att mäta avstånd med hög noggrannhet med sub-1GHz-frekvenser som har en smal bandbredd, så har vi identifierat fem nyckelbegrepp som vi använder tillsammans med sub-1GHz och våra patenterade lösningar för att klara av den utmaningen. Det gör att vi kan sätta ett nytt benchmark för positionering med lång räckvidd inom Internet of Moving Things.

Vilka är då de nyckelbegrepp som har bidragit till att vi lyckats eliminera kompromisserna med effektiv positionering? Jo:

  1. En energieffektiv positionering med en lång räckvidd på över 300 meter via smalbandets sub-1GHz-radio.
  2. Geofencing för större områden. Det vill säga att använda Wittras basstation(er) inom ett fördefinierat område och antingen automatiskt aktivera Wittras sensortagg eller växla till en annan teknik (till exempel GPS) när en enhet flyttas utanför det definierade området.
  3. Storskalig täckning genom användning av WI-Sun-meshnätverket, där våra basstationer ingår som en del av Wittra® United Network. Vilket resulterar i en hög utbyggnadshastighet och en tät trådlös täckning.
  4. Utöka räckvidden och nå ännu längre genom att använda inbyggda Sigfox- och NB-IoT-moduler i områden där Wittra® United Network ännu inte har byggt upp någon betydande närvaro. Vilket gör att Wittra®-taggen kan använda Sigfox IoT-nätverket eller NB- IoT-nätverk som molngateway.
  5. Aktivt hantera strömförbrukningen genom att använda lösningar med flera räckvidder. Till exempel om en Wittra-tagg är stationär behöver den inte spåras eftersom dess position är känd. Tack vare den inbyggda accelerometern spåras taggen bara när den börjar röra på sig igen. Något som ger värdefulla besparingar av batteritiden.

Genom att vägra kompromissa med vare sig precision, räckvidd eller batteritid har vi lyckats utveckla en lösning som ger alla tre lika hög prioritet. Det gör det till en ledande lösning inom Internet of Moving Things (IoMT). Om du är intresserad av vår lösning så får du väldigt gärna kontakta oss så berättar vi mer!