Use case mining

Det finns tydliga fördelar med att implementera IoT inom gruvsektorn. Att införandet än så länge har gått långsamt beror på miljöutmaningarna vid distributionen av de tekniska lösningarna. De första försöken att digitalisera sektorn använde sig av programmerbara styrsystem (PLC) och system för övervakning, datainsamling och styrning av processer (SCADA), men det visade sig vara ineffektivt på grund av bristen på interoperabilitet och öppna standarder. Dessutom rör tillgångarna på sig i en föränderlig miljö. Det här i kombination med begränsad eller opålitlig täckning, särskilt under jord i gruvanläggningar, har varit ett ständigt problem för infrastrukturen. Wittra ™ erbjuder här den perfekta lösningen i en enda teknikinstallation.

 

Användningsområden inom gruvdrift:

 • Spåra tillgångar
 • Miljöövervakning, till exempel spårning av gaser
 • Spillhantering och kostnadsoptimering
 • Förebyggande underhåll
 • Utrustningsutnyttjande
 • Automatiserade arbetsflöden

De främsta utmaningarna inom gruvsektorn:

 • Implementering av IoT-infrastruktur
 • Underutnyttjad utrustning
 • Förlorad tid på grund av felplacerade tillgångar
 • Besvärliga miljöer över flera nivåer
 • Svårtillgängliga platser har problem med mobil- och GPS-signal.
 • Användarvänlighet

Wittra – lösningen på dina utmaningar

Wittra erbjuder med ConnectSense och Locate den enda lösningen som låter användarna att ansluta och övervaka sina tillgångar i tuffa miljöer eller i områden med dålig täckning. Vi utvecklar och förenklar IoT och levererar ett tekniskt helhetspaket med en förutsägbar prissättning och en fördefinierad ROI.