Use case industry

Att ansluta maskiner, verktyg, människor och andra tillgångar gör att organisationer bättre kan visualisera, planera och genomföra sina produktionsprocesser tack vare att de får svar på frågan ”Var är mina saker och vad gör de?” Användningen av sensordata ökar produktiviteten ytterligare genom att det blir möjligt att planera förebyggande underhåll som säkerställer att kritisk utrustning alltid är i drift. Möjligheten att kunna spåra inventarier och utrustning som flyttas mellan byggnader eliminerar dessutom risken för förluster och förbättrar produktionsflödena. Wittra erbjuder den enda tekniska distributionslösningen som omfattar spårning både inomhus- och utomhus i de tuffaste miljöerna.

Användningsområden inom industrin:

 • Övervaka och underhålla utrustning
 • Utrustningsutnyttjande
 • Följa arbetsmiljöregler
 • Övervaka arbetsflöden
 • Lokalisera tillgångar och inventarier
 • Minska energiförbrukning och CO2-utsläpp

De främsta IoT-utmaningarna inom industrin:

 • Datasäkerhet och integritet
 • Flera standarder
 • Komplexa miljöer
 • Komplex implementering
 • Kostnader för integrering
 • Användarvänlighet
 • Få total översikt av samtliga tillgångar

Wittra – lösningen på dina utmaningar

Wittra erbjuder med ConnectSense och Locate den enda lösningen som låter användarna ansluta och övervaka sina tillgångar i tuffa miljöer eller i områden med dålig täckning. Vi utvecklar och förenklar IoT och levererar ett tekniskt helhetspaket med en förutsägbar prissättning och en fördefinierad ROI.