Use case agriculture

Lantbruket använder sig av teknik för att kunna ta fram data som hjälper dem i ambitionerna att förbättra både produktivitet och hållbarhet samt för att kunna minska miljöpåverkan. Begreppet smart lantbruk utvecklades för mer än ett decennium sedan då de tidiga användarna började samla in miljödata i syfte att förbättra både kvantiteten och kvaliteten på sina produkter, samtidigt som informationen hjälpte dem att minska riskerna och slöseriet. Nu strävar branschen efter att kunna komplettera den miljödatan med fysisk objektspårning och användningsdata för att kunna få en komplett bild av verksamheten. Även om det finns en stark vilja att börja nyttja den här informationen har själva införandet gått långsamt eftersom branschen kämpar med att lösa implementeringsutmaningarna. Här erbjuder Wittra ™ den perfekta lösningen.

Användningsområden inom lantbruket:

 • Markhantering
 • Övervakning av grödor
 • Mäta temperatur och luftfuktighet lokalt/zoner
 • Övervakning av utrustning och förebyggande underhåll av maskiner
 • Övervakning och hantering av boskap
 • Automatisera processer

De främsta IoT-utmaningarna inom lantbruket:

 • Dålig mobilmottagning ute på landsbygden
 • Kostnader för att implementera lösningar
 • Kostnader och komplexitet vad det gäller infrastrukturen
 • Hur komplicerat det är att driftsätta och använda
 • Besvärliga miljöer inomhus och utomhus
 • Kunna få en total synlighet av alla tillgångar
 • Säkerhet gällande tillgångar

Wittra – lösningen på dina utmaningar

Wittra erbjuder med ConnectSense och Locate den enda lösningen som låter användarna ansluta och övervaka sina tillgångar i tuffa miljöer eller i områden med dålig täckning. Vi utvecklar och förenklar IoT och levererar ett tekniskt helhetspaket med en förutsägbar prissättning och en fördefinierad ROI.