Branscher Marina Sektorn

Det beräknas att förlusterna på grund av den mänskliga faktorn uppgår till mer än 500 miljoner dollar årligen. Användningsområdena för IoT inom den marina miljön fortsätter att utvecklas och omfattar i dag allt från besättningens säkerhet till spårning av tillgångar ombord. Förbättrade anslutningsmöjligheter mellan fartyg och land tillsammans med användningen av smalbandsteknik har ökat hungern efter applikationer och data som ökar effektiviteten och leder till smidigare operationer genom processautomatisering. Att få svar på frågan ‘Var är mina saker och vad gör de?’ förblir en förutsättning för att kunna öka produktiviteten, lönsamheten och kostnadseffektiviteten. Wittra har den perfekta lösningen.

Användningsområden inom det marina:

  • Besättningens säkerhet
  • Regelefterlevnad
  • Övervakning av utrustning och förebyggande underhåll av maskiner
  • Övervakning av last (hantering av försörjningskedjan)
  • Automatisering

De främsta utmaningarna inom det marina:

  • Komplex miljö.
  • Användarvänlighet.
  • Få total översikt av samtliga tillgångar.

 

Wittra – lösningen på dina utmaningar?

Wittra erbjuder med Connect, Sense och Locate den enda lösningen som låter användarna ansluta och övervaka sina tillgångar i tuffa miljöer eller i områden med dålig täckning. Vi utvecklar och förenklar IoT och levererar ett tekniskt helhetspaket med en förutsägbar prissättning och en fördefinierad ROI.