Use case Asset Tracking

Även om byggbranschen historiskt sett har gått långsamt fram när det gäller att införa ny teknik så visar den senaste statistiken att det nu har ändrats. Branschens önskan att implementera nya metoder för att kunna möta de ständigt växande behoven att förbättra effektiviteten, produktiviteten och hållbarheten har drivit på de tekniska implementeringarna. Under 2021 har över 8 miljarder dollar investerats och nu ser sektorn de enorma fördelarna. Viljan att få en komplett bild av alla operationer genom att kombinera Digital Twin-teknik med sensordata kräver ett unikt tillvägagångssätt på grund av den tuffa och varierande miljön. Wittra ™ erbjuder den perfekta lösningen i ett enda tekniskt system.

 

Användningsområden inom tillgångsspårning:

 • Hantera utrustning
 • Förebyggande underhåll
 • Tillgångsutnyttjande
 • Resursoptimering
 • Stöldskydd
 • Automatisering

De främsta utmaningarna inom tillgångsspårning

 • Implementeringskostnader
 • Infrastruktur
 • Användarvänlighet
 • Besvärliga miljöer inomhus och utomhus
 • Kunna få total översikt av samtliga tillgångar

Wittra – lösningen på dina utmaningar

Wittra erbjuder med ConnectSense och Locate den enda lösningen som låter användarna ansluta och övervaka sina tillgångar i tuffa miljöer eller i områden med dålig täckning. Vi utvecklar och förenklar IoT och levererar ett tekniskt helhetspaket med en förutsägbar prissättning och en fördefinierad ROI.