Use case Medical

IoT förändrar den mediciniska vården. En ansluten infrastruktur skapar förbättringar inom processoptimering som gör det möjligt för vårdpersonal att erbjuda bättre tjänster tack vare ett förbättrat datadrivet beslutsfattande. Teknik som används för att lokalisera personal och utrustning förbättrar den totala synligheten och fördelningen av värdefulla resurser. Genom att använda sensordata går det att öka effektiviteten ytterligare genom schemalagt förebyggande underhåll som säkerställer att kritisk utrustning alltid är i drift. Utrustning kan flyttas mellan olika våningar och byggnader eftersom Wittra erbjuder den enda tekniska distributionslösningen som omfattar spårning både inomhus och utomhus i de tuffaste miljöerna.

 

Användningsområden inom vården:

 • Patientvård
 • Efterlevnad av hälsa och säkerhet
 • Platsbaserade tjänster
 • Anslutna sängar
 • Automatisering inom vården
 • Utrustningsutnyttjande
 • Övervakning av utrustning och förebyggande underhåll

 

De främsta utmaningarna inom vården:

 • Datasäkerhet och integritet
 • Komplex miljö
 • Komplex implementering
 • Integrering
 • Användarvänlighet
 • Få total översikt av samtliga tillgångar

Wittra – lösningen på dina utmaningar

Wittra erbjuder med ConnectSense och Locate den enda lösningen som låter användarna ansluta och övervaka sina tillgångar i tuffa miljöer eller i områden med dålig täckning. Vi utvecklar och förenklar IoT och levererar ett tekniskt helhetspaket med en förutsägbar prissättning och en fördefinierad ROI.