Wittra click-on sensorer

TrakSense360 är framtidssäker och gör det enkelt att utöka och plugga in nya sensorer.

Ytterligare IoT-sensorer kan enkelt läggas till för att få snabbare resultat samt ge mer värde och funktionalitet för anpassade sensorkombinationer. Wittra arbetar för närvarande med mer avancerade sensorer och ytterligare sensorer för klimat och aktivitet.

Klimatsensorn kan göra mer avancerade temperaturmätningar, övervaka och mäta luft- och barometertryck, luftfuktighet samt CO2.

Aktivitetssensorn kan mäta ljus, samt har en extern rörelsesensor som mäter aktivitet och ljud.