Wittra Mesh Router

  • WITTRA MESH-ROUTER ger möjlighet att utöka och skala nätverkstäckningen i kundens nätverksområde. Mesh-routern gör att fler sensortaggar kan ansluta sig till nätverket genom att bilda ett multi-hop-nätverk som dessutom uppnår en högre positioneringsnoggrannhet
  • En säker fast nod med en känd position dirigerar om sensor- och positionsdata avsedd för en annan nod i nätverket. Det används som referens för att mäta avstånd och position
  • WITTRAS MESH-ROUTER är ännu en innovativ och väldesignad produkt i Wittras produktfamilj.